Praktijknieuws/Werkwijze Corona

Met ingang van 04 mei 2020 zullen wij de reguliere mondzorg weer hervatten. Er zijn wel enkele veranderingen in onze werkwijze van kracht. Voor elke behandeling wordt nu meer tijd genomen om extra hygiëne maatregelen te kunnen treffen op de behandelkamers.

Bij binnenkomst verzoeken wij u de extra hygiënemaatregelen in acht te nemen en de instructies van onze medewerkers op te volgen.

Als u onder kwetsbare groepen valt ( 70 plus, diabetes, nierziekten, hartaandoeningen longziekten, verminderde weerstand, HIV infectie, auto-immuunziekten of in een instelling of verzorgingshuis wonend) dan beperken wij ons tot het behandelen van pijnklachten/spoedeisende klachten. Een eventuele afspraak voor behandeling voor mensen die tot de bovengenoemde categorieën behoren zullen wij aan het begin van de dag uitvoeren. De afspraken voor een reguliere controle van bovengenoemde zullen we voorlopig 6 maanden uitstellen.